NAMAZ VAKİTLERİ

Hamm Şehri (Yeşil Camii)
İmsak 04.00
Güneş 05.19
Öğle 13.31
İkindi 17.47
Akşam 21.32
Yatsı 22.41

Sabah Namazı vakti: 5.45

Cuma vakti: 14.30

Peygamberimiz (sav)

En güzel ÖRNEK Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında bilgi öğrenmek için Resimi TIKLAYINIZ

Hisar gençlik teşk.

Resim Galerisi

Kadın Kolları Teşk.

Hazine kız gençlik teşk.

Mevlüt Özcan

İlahiyatçı Yazar

Muhasebe edelim

Mahmut Toptaş

Araştırmacı Yazar

Sevinçlerimiz başka

İlyas Özbay

Yazan ve hazırlayan

Çok sulanan ekin  ve israf

Geylani Akan

Yazan ve hazırlayan

"Ey İman edenler iman edin"

XXXX

 

MİSAFİR NAMAZI BAHSİ

 

İmam Ebû Hanîfe, Şâfü ve Ahmed'e göre; misafir, mukime (o yörede ikamet eden) uyarsa kasretmez, na­mazı tamam kılar, namazın bir cüz'üne iktida etse dahi mukim gibi tamam kılar.

 

İmanı Mâlik'e göre; misafir bir rek'at kadar mukime uyarsa mukim gibi namazı tamam kılar, mukime uydu­ğu miktar bir rekâttan az olursa kasreder (kısaltır).

İmam Şafiî'nin kuvvetli görüşüne göre; bir misafir, mukimin kıldırd]ğı cuma namazına öğle namazına niyet ederek uyarsa, cuma mukimin namazı olduğu için misa­fir namazını tamam kılmak mecburiyetindedir.

BÖLÜM : 5

İmam Şafiî, Mâlik ve Ebû Hanife'ye göre; kaptan ef-rad-ı ailesiyle beraber olsa dahi namazını kasreder. Oru­cunu yemekte dahi ruhsatlıdır. Bunun gibi daima nakil vasıtaları ile beraber seyahat edenler, hem namazın kas­rında ve hem de oruçta ruhsatlıdırlar.

İmam Ahmed'e göre: «Kaptan ve kira ile mal ve in­san taşıyan efrad-ı ailelerini beraberlerinde taşırlarsa bi­le namazlarını kasrederler.

BÖLÜM : 6

Dört mezheb ve cumhur-u ulemanın ittifakiyle; ka­sırla namaz kılmak mekruh değildir. İster revatıp sün­netler olsun, ister sair nafileler olsun.»

Sahih-i Buhârî ve Müslim'de sabit olduğu gibi; bir cemaat, seferde nafile kılmayı iyi görmemişlerdir, bun­lardan İbn-i Ömer, seferde sünnet kılanları kınamıştır.»

BÖLÜM : 7

İmam Mâlik ve Şafiî'ye göre: «Misafir, gittiği yer­de —gidiş ve dönüş günleri hariç—, dört gün kalacağım niyet ederse, mukim sayılır, kasırla namaz kılamaz.»

İmam Ebû Hanife'ye göre; misafir gittiği yerde an­cak onbeş gün kalacağını niyet ederse, mukim sayılır, namazları tamam kılar, kasr etmez.

İmam Ahmed'e göre; bir misafir gittiği yerde arka arkaya yirmi vakit namaz kılarsa haliyle mukim sayılır. Namazları kasırla kılamaz.

İmam Ebû Hanîfe'ye göre; bir misafir, gittiği yer­de onbeş gün kalmayı niyet etmez, işi ne zaman biterse gideceği azminde olursa, senelerce orada kalsa da na­mazı kasren kılar.

İmam Şafiî'ye göre; bir misafir, gittiği yerde dört gün kalmayı niyet etmez, işi biterse oradan ayrılır, aslo-îan; onsekiz günlük bir müddet orada kalırsa haliyle mu­kim olur; namazları tamam kılmaya mecburdur.

İkinci kavil dört gün, üçüncü kavle göre ebediyyen namazını kasreder. Bu görüş Ebû Hanife'nin de mezhe­bidir.

BÖLÜM : 8

Dört mezhebin ittifakı ile: «Hazerî zamanda geçir­diği namazları, seferi halinde kaza ederse tam kılar.»

İmam Ebû Hanîfe ve Mâlik'e göre; seferi halinde geçirdiği namazları, haber halinde kaza ederse, seferi namazı kaza eder.

İmam Ahmed ve Şafiî'nin essah (en sıhhatli) elan kavline göre; seferde geçirilen namazlar, hazer halinde tam kılınır. İkinci kavline göre, kasır yapar. Bu görüş aynı zamanda Ebû Hanîfe ve Mâlik'in görüşüdür.

(devamı gelecek haftaya)