Peygamberimiz (sav)

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (sav)

 

ÖNE ÇIKAN YAZILAR

 

PEYGAMBERİMİZDEN NÜKTELER VE ÖĞÜTLER

 

PEYGAMBERİMİZDE DUALARPeygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hanımları (3)

PEYGAMBERİMZ >>PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (sav)

Hz. Zeyneb binti Cahş, Hz. Ümmü Seleme, Hz. Hafsâ binti Ömer validelerimiz: Hz. Zeyneb, Peygamberimizin (sav) halasının kızıdır. Annesi Ümeyye binti Abdulmuttalib'tir. Asıl ismi Berre'dir. Peygamberimiz (sav) onun ismini Zeyneb olarak değiştirmiştir. Efendimiz (sav), bir câhiliye âdetini yıkmak amacıyla, Kureyş kabilesi gibi soylu bir kabileye mensup olan Zeyneb'e, azadlı kölesi ve aynı zamanda evlâtlığı olan Zeyd b. Harise için dünür oldu.

Devamını oku...
 
Peygamber Efendimizin (sav) Dilinden Dualar

PEYGAMBERİMİZ  >> PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Ebû Hureyre (r.a)'den rivayetle, Nebî (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Ne tahammül etmeye ne de defetmeye güç yetmeyen belanın meşakkatinden, (insanı)

Devamını oku...
 
Hz. Peygamber'in Ebu Zerr'e Öğütleri

PEYGAMBERİMİZ (SAV) >> PEYGAMBERİMİZDEN ÖĞÜTLER

Sahâbe-i kiramdan Ebû Zer hazretleri, Ğifar kabilesine mensup olduğu için Ebû Zer el-Ğifârî diye meşhur olmuştur. İlk Müslümanlardan olan Ebû Zer (r.a.), uzun boylu, esmer tenli ve geniş omuzluydu. Zühd, takva, kanaat ve istiğna sahibiydi. Bu güzel özelliklerin sahibi olmasını, devamlı Hz. Peygamber’in yanında bulunma ve ondan âzamî derecede istifade etmesine borçludur. Öğrenme konusunda büyük arzu ve iştiyak sahibiydi. Bilmediği her şeyi Hz. Peygamber’e sorardı. Bu sebepten dolayı Hz. Ali ona “ilim dağarcığı” derdi.

Devamını oku...
 
Allah Resulü’nün Kur’an’ı İzah Ediş Şekilleri

PEYGAMBERİMİZ(SAV)  >> ÖNE ÇIKAN YAZILAR

Sünnet, Kur’an’ın “mücmel” ifadelerini insanların idrak seviyelerine göre açıklar.[64] Bu durumda “mücmel” ayetler “müfesser”e dönüşür. Dua anlamına gelen “salat” ve temize çıkarma manasını içeren “zekat” kelimeleri Efendimiz’in beyanıyla “mücmel”den “müfesser”e taşınarak malum ibadet formatında anlaşılmışlardır.[1] “Allah alışverişi helal faizi haram kıldı.”[2] ayetindeki alışveriş ve faiz kelimeleri de “mücmel”dir. Hangi durumlarda alışverişin sahih, fasit ya da batıl olduğu, faiz çeşitlerinin neler olduğu Hz. Peygamber’in tefsiriyle anlaşılabiliştir.[3]

Devamını oku...
 
Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hanımları (2)

PEYGAMBERİMZ >>PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (sav)

Hz. Âişe validemiz ve Zeyneb binti Huzeyme: Hz. Âişe; İslâm kadınlarının bir numunesi olması bakımından son derece önemli bir insandı. İlmiyle, ahlakıyla, siyâsi hayatıyla, kısaca; olgun bir insanda bulunması gereken yüce vasıflan üzerinde taşıyan bir şahsiyetti. Resûlûllah (sav), Hz. Aişe'ye şöyle dedi: 'Sen bana üç defa rüyamda gösterildin. Melek seni bana, beyaz ipekler içinde getirip 'Bu senin hanımın' dedi. Ben yüzünü açtım. Bir de ne göreyim? Sensin!'

Devamını oku...
 
Peygamberimiz(s.a.v)'in tavsiyeleri

PEYGAMBERİMZ >> PEYGAMBERİMİZDEN ÖĞÜTLER

Hazreti Peygamber (s.a.v.), ailesiyle ve toplumla ilişkilerinde insanları her fırsatta bilgilendiriyor ve onlara yol gösteriyordu. O bunun için herhangi bir zaman ve zemin gözetmez ihtiyaç hasıl oldukça etrafındaki insanları aydınlatırdı.

Devamını oku...
 
Peygamberimiz(s.a.v.)'in duasi

PEYGAMBERİMİZ  >> PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

 

Rasülullah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
“Allâhümme innî eûzü bike mine'l-aczi ve'l-keseli ve'l-buhli ve'l-heremi ve azâbi'l-kabr. Allâ-hümme âti nefsî takvâhâ, ve zekkihâ ente hayrü men zekkâhâ, ente veliyyühâ ve mevlâhâ. Allâ-hümme innî eûzü bike min ilmin lâ yenfa' ve min kalbin lâ yahşa' ve min nefsin lâ teşba' ve min da'vetin lâ yüstecâbü lehâ”.

Devamını oku...
 
Rasûlüllah’ın (s.a.v.) Hayatından Rahmet İzleri

PEYGAMBERİMİZ(SAV)  >> ÖNE ÇIKAN YAZILAR

Allah kendi mülkünde bozgunculuk yapılmasını istememektedir. Bu ilke genelde bütün ilâhi dinler özelde de İslam Dini için geçerlidir. “Allah bütün âlemlerin Rabb’idir.”  (Fâtiha, 1/1) ilâhi gerçeğinin bir gereği olarak İslam, sadece Müslümanlara değil; herkese karşı iyi davranmayı ve herkesin hakkını gözetmeyi temel ilke olarak kabul etmiştir. “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” (Bakara, 2/60) diyen ve fesat çıkaranları lânetleyen (R’ad, 13/25)  ve onları sevgisinden mahrum edeceğini  (Kasas, 28/77)söyleyen İslam’ın gayesi yeryüzünde huzuru sağlamaktır.

Devamını oku...
 
Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hanımları (1)

PEYGAMBERİMZ >>PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (sav)

Hz. Hatice validemiz: Esed Kabilesi'nden Hüveylid'in kızı, Peygamberimiz Hz. Muhamned (sav)'in ilk eşi ve müslüman olan ilk kadındır. Babası Huveylid, kavmi arasında şerefli ve hatırı sayılır bir kişiydi. Hz. Hatice validemiz 40 yaşlarında dul ve zengin bir kadın olarak hayatını sürdürüyordu. Mekke kadınlarının arasında en güzellerinden ve en zenginlerindendi. Ticâretle uğraşıyor, Arabistan'ın çeşitli bölgelerine ticâret kervanları gönderiyordu.

Devamını oku...
 
Peygamberimiz (sav)'in Dualarından Örnekler

PEYGAMBERİMİZ  >> PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) diğer bütün peygamberler gibi Allah'a içten bağlı, derin imanlı, Allah'tan şiddetle korkup sakınan ihlas sahibi bir kuldur. Peygamberimiz (sav)'in samimi dualarına Rabbimiz icabet etmiş, bu vesile ile sahabeler ve çevresindeki insanlar türlü mucizelere şahit olmuşlardır.

 

Devamını oku...
 
Efendimiz’in nüktelerinden seçmeler. 1

PEYGAMBERİMZ >> PEYGAMBERİMİZDEN NÜKTELER VE ÖĞÜTLER

“Evet, ben de şaka yaparım, fakat şaka yaparken bile sadece hakikati söylerim.” Hz. Muhammed (s.a.v.)

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 2 / 27