Peygamberimiz (sav)

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (sav)

 

ÖNE ÇIKAN YAZILAR

 

PEYGAMBERİMİZDEN NÜKTELER VE ÖĞÜTLER

 

PEYGAMBERİMİZDE DUALARPeygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hanımları (4)

PEYGAMBERİMZ >>PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (sav)

Hz. Cüveyriye, Hz. Safiyye, Hz. Ümmü Habibe, Hz. Meymûne, Mâriye validelerimiz: Benî Mustalik Gazasında ele geçirilen esirler arasında, müşriklerin kumandanı Haris ibni Zırar'ın kızı Cüveyriye de vardı. Elde edilen ganimetler, belli kaidelere uyularak, müslümanlar arasında taksim ediliyordu. Haris ibni Zırar'ın kızı Cüveyriye ise Sabit ibni Kays'ın hissesine düşmüştü. Bir reisin kızı idi. Kays, O'nu bir bedel karşılığı serbest bırakacaktı. Serbest bırakılması için fidye (kurtuluş akçesi) vermek lâzımdı. Resûlü Ekrem İslâmm büyüklüğünü anlatırcasına, Kays'a nasip olan Zırâr'ın kızını bedel karşılığı ondan alarak, kendine zevce yaptı. Eshâbı Kiram bunu görünce, düşünmeye başlamışlardı.

Devamını oku...
 
Peygamber Efendimizin (sav) Dilinden Dualar

PEYGAMBERİMİZ  >> PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Ebû Hureyre (r.a)'den rivayetle, Nebî (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Ne tahammül etmeye ne de defetmeye güç yetmeyen belanın meşakkatinden, (insanı)

Devamını oku...
 
Hz. Peygamber'in Ebu Zerr'e Öğütleri

PEYGAMBERİMİZ (SAV) >> PEYGAMBERİMİZDEN ÖĞÜTLER

Sahâbe-i kiramdan Ebû Zer hazretleri, Ğifar kabilesine mensup olduğu için Ebû Zer el-Ğifârî diye meşhur olmuştur. İlk Müslümanlardan olan Ebû Zer (r.a.), uzun boylu, esmer tenli ve geniş omuzluydu. Zühd, takva, kanaat ve istiğna sahibiydi. Bu güzel özelliklerin sahibi olmasını, devamlı Hz. Peygamber’in yanında bulunma ve ondan âzamî derecede istifade etmesine borçludur. Öğrenme konusunda büyük arzu ve iştiyak sahibiydi. Bilmediği her şeyi Hz. Peygamber’e sorardı. Bu sebepten dolayı Hz. Ali ona “ilim dağarcığı” derdi.

Devamını oku...
 
Hz. Peygamber (sav) çocuklara değer verirdi

PEYGAMBERİMİZ(SAV)  >> ÖNE ÇIKAN YAZILAR

Hazreti Peygamber (S.A.V.) karşılaştığı her çocuğa selam verir, onunla sohbet ederdi. Konuşurken onların seviyelerine uygun cümleler kurar ve öğütler verirdi. Hz. Enes (ra) onun bu hassasiyetini şöyle anlatır: “Çoluk çocuğuna Peygamberimizden daha şefkatli bir kimseyi görmedim. Oğlu İbrahim’in Medine’nin Avali semtinde oturan bir süt annesi vardı. Beraberinde ben de bulunduğum halde Resulullah sık sık oğlunu görmeye giderdi. Varınca, demircinin duman dolu evine girer, oğlunu kucaklar, koklar, öper ve bir süre sonra da dönerdi.”

Devamını oku...
 
Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hanımları (3)

PEYGAMBERİMZ >>PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (sav)

Hz. Zeyneb binti Cahş, Hz. Ümmü Seleme, Hz. Hafsâ binti Ömer validelerimiz: Hz. Zeyneb, Peygamberimizin (sav) halasının kızıdır. Annesi Ümeyye binti Abdulmuttalib'tir. Asıl ismi Berre'dir. Peygamberimiz (sav) onun ismini Zeyneb olarak değiştirmiştir. Efendimiz (sav), bir câhiliye âdetini yıkmak amacıyla, Kureyş kabilesi gibi soylu bir kabileye mensup olan Zeyneb'e, azadlı kölesi ve aynı zamanda evlâtlığı olan Zeyd b. Harise için dünür oldu.

Devamını oku...
 
Peygamberimiz(s.a.v)'in tavsiyeleri

PEYGAMBERİMZ >> PEYGAMBERİMİZDEN ÖĞÜTLER

Hazreti Peygamber (s.a.v.), ailesiyle ve toplumla ilişkilerinde insanları her fırsatta bilgilendiriyor ve onlara yol gösteriyordu. O bunun için herhangi bir zaman ve zemin gözetmez ihtiyaç hasıl oldukça etrafındaki insanları aydınlatırdı.

Devamını oku...
 
Peygamberimiz(s.a.v.)'in duasi

PEYGAMBERİMİZ  >> PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

 

Rasülullah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
“Allâhümme innî eûzü bike mine'l-aczi ve'l-keseli ve'l-buhli ve'l-heremi ve azâbi'l-kabr. Allâ-hümme âti nefsî takvâhâ, ve zekkihâ ente hayrü men zekkâhâ, ente veliyyühâ ve mevlâhâ. Allâ-hümme innî eûzü bike min ilmin lâ yenfa' ve min kalbin lâ yahşa' ve min nefsin lâ teşba' ve min da'vetin lâ yüstecâbü lehâ”.

Devamını oku...
 
Kim Rasul'e İtaat Ederse Allah'a İtaat Etmiştir

PEYGAMBERİMİZ(SAV)  >> ÖNE ÇIKAN YAZILAR

Kur’an’ın 6666 ayeti neyi emrediyorsa bütününe iman, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e imandır. Bir kimse Hz. Peygamber (s.a.v)’e inanıyorum diyorsa Kur’an’ı gündeminin başına alması zaruridir. Mümin bir kimse bir ayeti bile rafa kaldıramaz. Hz. Aişe Validemizin ifadesiyle “Rasulullah’ın ahlakı, Kur’an’dır.” Rasulullah (s.a.v), Kur’an’ın emirlerinden bir zerre eksiklik veya dönüş yapmamıştır. Müşriklerin bütün dünyaları önüne koymalarına, her şeyi temin edeceklerini vaad etmelerine rağmen O (s.a.v); “Benim davamın zerresi bu sizin tekliflerinizin tamamına bile tekabül etmez” diyerek reddetmiştir.

Devamını oku...
 
Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hanımları (2)

PEYGAMBERİMZ >>PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (sav)

Hz. Âişe validemiz ve Zeyneb binti Huzeyme: Hz. Âişe; İslâm kadınlarının bir numunesi olması bakımından son derece önemli bir insandı. İlmiyle, ahlakıyla, siyâsi hayatıyla, kısaca; olgun bir insanda bulunması gereken yüce vasıflan üzerinde taşıyan bir şahsiyetti. Resûlûllah (sav), Hz. Aişe'ye şöyle dedi: 'Sen bana üç defa rüyamda gösterildin. Melek seni bana, beyaz ipekler içinde getirip 'Bu senin hanımın' dedi. Ben yüzünü açtım. Bir de ne göreyim? Sensin!'

Devamını oku...
 
Peygamberimiz (sav)'in Dualarından Örnekler

PEYGAMBERİMİZ  >> PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) diğer bütün peygamberler gibi Allah'a içten bağlı, derin imanlı, Allah'tan şiddetle korkup sakınan ihlas sahibi bir kuldur. Peygamberimiz (sav)'in samimi dualarına Rabbimiz icabet etmiş, bu vesile ile sahabeler ve çevresindeki insanlar türlü mucizelere şahit olmuşlardır.

 

Devamını oku...
 
Efendimiz’in nüktelerinden seçmeler. 1

PEYGAMBERİMZ >> PEYGAMBERİMİZDEN NÜKTELER VE ÖĞÜTLER

“Evet, ben de şaka yaparım, fakat şaka yaparken bile sadece hakikati söylerim.” Hz. Muhammed (s.a.v.)

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 2 / 27